Vattenspridaren

Hur kan skapande på bibliotek möjliggöra ökad kännedom om Agenda 2030? Biblioteksutveckling Sörmland vill samskapa för att fler ska kunna ta plats i samhället på sina villkor och vi vill bidra till ett samhälle som inkluderar.

Vattenspridaren består av flera riktade insatser. Det handlar både om att synliggöra bibliotekens roll och ta tillvara på bibliotekens potential som arena för att vi och resten av världen tillsammans ska nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

  • Vi genomför ett labb där olika aktörer träffas kring en gemensam utmaning.
  • Vi skapar en prototyp för att utforska interaktiva vägar och öka kännedomen om Agenda 2030.
  • Vi initierar konversationer om Agenda 2030, vatten, jämlikhet och bibliotek.

Rolig idé om flerspråkig interaktiv skaparlåda till en mycket låg kostnad. Då lådan kommer att vara mobil och ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser i Sörmland har satsningen potential att nå väldigt många. Satsning mot media kan dessutom ge synlighet lokalt.

SiDAs motivering

Varför vatten?

En viktig del i vår verksamhet är att vi arbetar för ökad jämlikhet. En annan viktig del i vårt verksamhet är att vi vill skapa möjligheter för att utforska och lära mer tillsammans. En tredje väldigt viktig sak är att vi arbetar med mänskliga rättigheter.

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Vatten är också livsviktigt.

Rent vatten och minskad ojämlikhet hänger samman på olika sätt. Likaså hänger förändringsarbete samman med kunskapsutveckling. De globala målen är också odelbara. För så fungerar det. Vår närvärld hänger samman med vår omvärld, det lokala är en faktor i det globala.

Loggan för Agenda 2030. En rund cirkel med tårtbitar i 17 olika färger. Under cirkeln står Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 och bibliotek

Hur hänger Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling ihop med bibliotek?

Kommunikation för hållbar utveckling

Vattenspridaren genomförs av Biblioteksutveckling Sörmland tillsammans med Samhällskontraktet – partnerskap mellan offentlig sektor och akademin (Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola. Det är en kommunikationsaktivitet som finansieras av biståndsmyndigheten Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Ansvaret för innehållet är Biblioteksutveckling Sörmland.

#Vattenspridaren #WorldWaterDay #LibrariesForSDGs