Delaktiga rum – både fysiska och digitala

Vissa rum lockar till lugn, andra till skapande och interaktivitet. Och så finns de spännande mellanrummen där allt kan hända!

Vår tredje träff i cirkeln Språk, makt och skapande gick under temat rummet, hur rummets utformning och tingen i rummen kan locka till olika typer av interaktivitet och inkludering. Vad är det som gör att stämningen varierar, att en ibland blir osäker på vad som är ok att göra i vissa rum och att det ibland bara inte går att låta bli att röra, testa och göra i andra?

Till träffen var uppdraget att läsa kapitel 3 i Rum för de yngsta av Barbro Johansson och Frances Hultgren som just berör rummet och möten. Även om texten handlar om de yngsta barnen är det mycket som kan läsas med andra målgrupper för ögonen. Som att  platsen blir till på nytt med varje besökare och att varje rum kommer med ett meningserbjudande.  Bibliotek är för många ett mellanrum mellan vardagens rutiner och plikter där lust och intresse avgör hur möten mellan människor och möten med rummet blir. Bibliotek kan också vara plats för kollektiv, social fostran, där besökare lär sig vilket sätt som är korrekt att bete sig på. Som att förstå om och när det är tillåtet att själv bidra – vilka gränser som finns för deltagande. Att vara en kompetent kulturkonsument innebär ofta delaktighet på ett specifikt sätt.

En uppgift inför träffen var också att i förväg se sig om på sitt bibliotek för att upptäcka platser eller saker som lockar till delaktighet (delaktighets-triggers). Det vi konstaterade när vi diskuterade uppdraget var att det finns många fler uttänkta sådana saker och platser för barn på biblioteken. Vilka saker och platser får vuxna att lockas till delaktighet? Kanske kan vi titta på andra verksamheter för inspiration, hålla ögonen öppna för vad som fångar uppmärksamhet och uppmuntrar till handling och deltagande.

Länsbibliotekets Maria Norkvist är speciellt intresserad av rumsliga aspekter och roliga lösningar och hon bjöd under dagen på ett föredrag med många inspirerande bilder av rum för skapande. (Ett inlägg av henne kommer)

Vår eftermiddag tillsammans ägnade vi åt att testa Virtuel Reality med våra telefoner. Genom att placera telefonerna i Google Cardboards och ladda ner olika appar fick vi en förståelse för hur VR fungerar. Denna teknik är enkel att använda och skulle kunna ingå i berättarstunder eller boksamtal. Vid samtal om en bok som utspelar sig i Paris till exempel går det mycket väl att via en app få upplevelsen att vara på plats.

Det finns en rad olika exempel på hur både VR, AR (Augmented Reality) och MR (Mixed Reality) kan användas på bra sätt för att lyfta t.ex kulturarv (som projektet med Fågelsjö i Gävleborg) eller för att förenkla en vardag (som att testa en ny möblering hemma, eller att enklare hitta rätt böcker och information på biblioteket). Det är lätt att se potentialen för tekniken även när det gäller arbetet med flerspråkighet.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=aMWDnvRBKiw&w=560&h=315]