Mare Liberum

Havet tillhör alla

Fredagen den 25 februari 1603 är en mörk dag för Santa Catharina, ett portugisiskt fartyg lastat med varor värda inte mindre än tre miljoner gulden. I Singapores sund går Jacob van Heemskerck och hans flotta ombord på skeppet, griper det oförlåtligt och tar sedan skepp och byte till Amsterdam. Historien om Mare Liberum börjar med kapningen av Santa Catharina.

58446303_e140ebca65_o