Hugo de Groot

Även känd som Grotius (1583-1645)

Vid åtta års ålder skriver han dikter på latin, vid elva års ålder studerar han vid universitetet i Leiden. Vid femton års ålder tog han doktorsexamen i både sekulär och kanonisk rätt i Frankrike. Den franska kungen kallar honom förvånat 'Le miracle d'Hollande'. Han är sjutton när han börjar sin karriär som advokat i Haag och vid tjugofyra års ålder är han en respekterad åklagare vid de två högsta domstolarna i Holland och Zeeland ....

binnenhof_58