Makerspace i nya banor: intervju med Lo Claesson

Vilka är de främsta argumenten för att låta skapande ta plats på biblioteket? Vilket lärande kan ske på ett Makerspace? Och vilka verktyg är bra att ha?

Lo Claesson har precis kommit ut med sin nya bok Makerspace i nya banor och jag fick chans att ställa dessa frågor i en intervju. Och på kuppen lärde jag mig ett och annat om skärminspelningar :).

En inspelad intervju med Lo Claesson, författare till boken Makerspace i nya banor

Läs mer om boken här

Fem finfina kurser för skapande

Får den sociala isoleringen det att krypa i kroppen? Mota bort känslan och ge istället utlopp för skaparlust och tid att utforska nya digitala verktyg och tjänster. Här kommer fem kurser på Digiteket.se som jag tycker du ska spana in:

Digiteket – Skapa digitalt innehåll

  1. Fotoredigering i Photopea – ett gratis och bra alternativt till Photoshop
  2. Skapa snygga affischer i Canva
  3. Filma med din mobil – bra tips och tricks
  4. Texta dina filmer – enkelt sätt att göra dina filmer tillgängliga för fler
  5. Liveströmma – utmärkt att kunna för att nå användare som inte kan komma till biblioteket

Lycka till!

Från idé till användartest på fem dagar

Under en vecka i januari genomförde vi en innovationssprint tillsammans med Vingåkers bibliotek. Vi ville lära oss mer om metoden och samtidigt jobba fram något konkret som kan bidra till att öka biblioteksanvändares digitala kompetens.

Digitalt först är en nationell satsning som nu är inne på sitt tredje och sista år. Det har handlat om att höja den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal för att de i sin tur ska stå bättre rustade att möta allmänhetens behov och sprida kunskap vidare. Det är många som inte fullt ut kan ta del av de tjänster och verktyg som blir allt mer nödvändiga att kunna när fler företag och samhällstjänster flyttar ut på nätet. Det här är vi väl medvetna om, många kommer till biblioteken för att få hjälp med diverse teknik.

Med användaren i fokus

År ett och två i projektet har därför handlat mycket om att ge utrymme för lärande och förankra arbetet. Alla som jobbar på bibliotek idag måste med på det digitala tåget. Vi har nätverkat, träffats för att lära nytt tillsammans, delat erfarenheter och diskuterat den handledande rollen. Lärplattformen Digiteket har under perioden sett dagens ljus och är nu en plats för egen och gemensam förkovran.

Det sista året har vi siktet inställt på att försöka hitta fler vägar att nå allmänheten med kunskap som förenklar vardagen. Att den kompetens biblioteksmedarbetaren har inte bara finns NÄR frågorna kommer utan också kan användas på ett mer proaktivt sätt.

Mål och målgrupp

Med detta i åtanke bestämde vi oss för att testa en innovationssprint tillsammans med Vingåkers bibliotek. En innovationssprint är en veckas intensivt och väldigt strukturerat arbete med att utveckla och fördjupa en idé vidare till en prototyp att testa. Två personer från biblioteket bildade tillsammans med tre från oss på Biblioteksutveckling ett sprintteam och två personer från företaget Hello Future (en sprintledare och en designer) guidade oss igenom processen. Både nervöst och väldigt inspirerande att slänga sig ut i en process utan att från början veta vad som ska hända.

Teamet bestämde redan tidigt att vi ville skapa för målgruppen 65-plus utan större vana vid digitala verktyg. Och den övergripande sprintfrågan handlade helt enkelt om att nå målgruppen med något som ökar deras digitala kompetens.

Packa upp och snäva in

Hela den första dagen av sprinten handlade om att granska sprintfrågan ur flera olika vinklar. Vi bearbetade den bland annat genom att var och en formulera visionära ”Om två år…”-meningar som vi sedan gemensamt bakade ihop till en. Vi ställde oss sedan på kritikersidan och formulerade Hur-frågor, det vill säga vad behöver hända, uppfyllas, svaras på för att vi ska nå dit. Vi ringde en expert som varit med i projekt med liknande inriktning och frågade om erfarenheter, reflektioner och idéer. Svaren gav oss bra input när vi sedan formulerade Hur kan vi-frågor. Det var i det här skedet i processen som några saker blev väldigt tydliga. Som att trygghet är viktigt för lärande, att det ger en trygghet att lära sig tillsammans med någon annan. Att målgruppen har olika erfarenheter och befinner sig på olika nivåer var något vi också behövde ta hänsyn till. Att det som är roligt är lättare att ta till sig var en annan sak som blev tydligt i samtal med experten. Det är inte bara barn och unga som vill ha roligt. Vi ringade också in den lokala anknytningen som viktig, och att koppla det fysiska med det digitala. Det här blev lite av lackmus-papper vi hade med i hela processen för att veta om vi var på rätt väg.

Skissa och rösta

Till andra sprintdagen hade vi alla letat upp sidor och verktyg som inspirerat oss. Vi berättade i en så kallad Lightening Demo, om vad vi gillade med dem. Vad var det de hade som vi kunde dra nytta av? Bra att ha med in i skissar-fasen. Först en enkel övning för att testa att skissa på ett sätt där andra kan läsa av utan att förklaringar behövs. Sedan i rask takt tre egna idéer.

Flera av oss tyckte skissandet var svårt. Det tog lite tid att omforma tankar till något begripligt på papper. Samtidigt en viktig process då skissandet förutsätter att beslut måste fattas om utformning och innehåll. Varsin idé fick vi sedan sätta upp på väggen och dag tre började med en samlad idévernissage under tystnad. Efter att ha tittat igenom allas lösningar gick vi loss med färgprickar i en Heat Map-övning. Vi fick alltså rösta på vad vi gillade i varandras skisser. Först senare fick vi berätta om våra egna lösningar, om de tolkats rätt eller hur vi egentligen menat. Mycket i processen bygger på att allas idéer ska få komma fram och därför ges de egna tankarna tid först för att i senare skede byggas på med de andras idéer.

Några av våra skisser

Olika omgångar av röstning gav också en känsla av att gemensamma beslut fattades när vi behövde komma vidare. Vi nådde till slut fram till en kombination av två lösningar vi ville jobba vidare med. En idé om Digitala vänner i Vingåker, en slags matchmaking för att lära sig tillsammans på biblioteket, och en app med en karta över Vingåker där olika vardagliga digitala verktyg kan testas, som ett spel. Av dessa idéer gjorde vi en storyboard.

Prototypen

Dag fyra, en lugn dag för oss i sprintteamet men desto mer jobb för Hello Future som nu ägnade sig åt att skapa en prototyp av våra idéer. Prototypen blev i tre delar; ett formulär för att gå med i Digitala vänner i Vingåker, ett sms-meddelande om att en matchning finns för en träff på biblioteket, och ett ”spel” för att lära mer tillsammans på träffen.

Länk till prototypen.

Användarna

Det bästa på hela veckan var fredagens användartester. Fem Vingåkersbor över 65 år var inbokade att komma till biblioteket en timme för att testa vår prototyp. Vår designer mötte de när de kom, berättade vad som skulle hända och att deras åsikter var värdefulla för oss i vårt arbete. Vi andra satt i ett helt annat rum, såg hur personen navigerade på surfplattan och hörde samtal och resonemang. Vi skrev och noterade vad vi uppfattade i ett gemensamt dokument. Efter varje person summerade vi med att svara på hur väl det testpersonen gav uttryck för stämde med det vi ville uppnå. Var det lätt att förstå, var det roligt, var det ett innehåll som kändes relevant, var det en bra nivå, kunde det bidra till lärande och till att våga testa på riktigt? Deras klokskap gav många nya lärdomar.

Ord från en testperson

I stort sett har jag fått se vad jag hoppas att jag skulle få se. Att ge oss en digital utbildning på biblioteket! Tror att ni har hamnat rätt så rätt. Det är alldagliga uppgifter som man har nytta av.

Lärdomar och reflektioner

Det har nu gått en tid sedan sprinten och mycket har hänt. Vi har en pandemi i världen och människor över 70 ombeds vara hemma.  Att förmedla kunskaper så att de kan ställa om sina liv digitalt känns angelägnare än någonsin.

På det sättet var vi rätt ute i sprinten, innehållet uppfattades som relevant och vardagsnära av målgruppen, nyttiga saker att kunna. Kanske skulle vi i dag lägga till det här med digital kommunikation med tanke på den sociala avhållsamhet vi alla uppmuntras till. Delen av prototypen som byggde på att lära tillsammans med andra på fysiska träffar på biblioteket går för tillfället inte att genomföra. Konceptet Digitala vänner i Vingåker är något biblioteket ändå fortsätter att hitta former för.

Att använda spelifiering för att locka till lärande på ett roligt sätt verkar också vara framgångsrikt. De flesta av våra testpersoner tyckte att det var roligt när de förstod hur det gick till. En viktig lärdom är ändå att ordet spel inte lockade någon av våra användare. Vilka ord vi använder för att beskriva det vi gör har betydelse för hur höga trösklarna blir.

Innovationssprint som sammanhållen metod var väldigt givande. Det finns en tydlig gång och struktur vilket behövs i en process som i sig är lite otydlig. Även om vi i en sprint kommer fram till något konkret som testats i slutet av veckan är det egentligen bara början. Nu efteråt behöver våra kunskaper och erfarenheter processas vidare för att kunna bli ett färdigt digitalt verktyg. Samtidigt har det redan blivit något, flera idéer om innehåll och upplägg som kom fram under veckan har vidareutvecklats på Digidel-centret. Viktiga och ibland tysta kunskaper har förmedlats och relationer har stärkts med personer i målgruppen.  

En sprint är intensiv men det är bra att det ibland går snabbt, att beslut fattas och lite större kliv tas framåt för att ordentligt testa en tes. Först när den är testad går det att veta hur bra den var och vad som krävs för att den ska bli ännu bättre. Nu är jag sugen på att sprinta vidare!

Vill du veta mer så delar jag gärna hela sprintrapporten!

#Vattenspridaren – här är den!

Denna vecka – en vattenvecka på bloggen. Olika delar av #Vattenspridaren har visats under veckan för att uppmärksamma Agenda 2030 och bibliotekens roll. Vi längtar efter en tid då den kan stå i en publik miljö, nyfikna som vi är på hur den kommer att tas emot och användas.

Ett filmklipp som visar och beskriver #Vattenspridaren

Hör gärna av er till oss om ni vill vara värdar för #Vattenspridaren under hösten. Marika och Victoria

#Vattenspridaren – Vem bestämmer över vattnet?

Det finns en viss mängd rent vatten i världen.
Den är inte jämlikt fördelad.

Del av Vattenspridaren

Flera länder i världen delar vattendrag och är därför beroende av varandra när det gäller tillgång till rent vatten. Vatten kan leda till konflikt, men också till lösningar och samarbeten.

🔊 Jag är floden och floden är jag
2017 fick Whanganuifloden på Nya Zeeland juridisk status, likt en människa. Vetenskapsradion har gjort ett inslag om floden och hur det västerländska juridiska systemet, där naturen ses som resurs, kan förenas med mauriernas syn på floden som en levande varelse som äger sig själv.

#Vattenspridaren – Snurra Agenda 2030-hjulet!

193 länder har gemensamt kommit fram till 17 Globala mål för hållbar utveckling. Men målen hänger naturligtvis samman.

Utgå från Mål 6, rent vatten och sanitet och snurra Agenda 2030-hjulet som du kommer till via länken http://wheelofnames.com/kzs-x8m.

Vilket mål hamnade du på?
Fundera gärna tillsammans med någon hur detta mål hänger samman med rent vatten. Skriv en kommentar eller i dina sociala medier med #vattenspridaren.

Agenda 2030-hjulet
Agenda 2030-hjulet på Vattenspridaren

Internationella vattendagen 2020

Del av Vattenspridaren, ett moln

För mycket, för lite eller otjänligt.
Vårt vatten påverkas av klimatet.

Idag är det Internationella Vattendagen, i år på temat Vatten och klimatförändringarna. Vi vill göra göra skillnad och uppmärksammar därför vikten av rent vatten och jämlikhet genom att lansera vår Vattenspridare, en liten interaktiv utställning som vi hoppas ska sprida kunskapstörst och skaparlust framöver. För varje dag under kommande vecka presenterar vi den, del för del.

Under vecka 13 gör vi en digital lansering av #Vattenspridaren – en flerspråkig berättar- och skaparlåda. Den kan beskrivas som en interaktiv utställning som är tänkt ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser. #Vattenspridaren är också en konversation om bibliotek och Agenda 2030.

#Vattenspridaren – digital lansering

Illustration Petter Ljungberg

Vad betyder vatten för dig och för världen?
Våra tankar har kretsat mycket kring rent vatten och jämlikhet på sista tiden. Ända sedan vi förra våren fick beviljat Sida-medel för vår idé att göra en mobil, flerspråkig berättar- och skaparlåda har vi jobbat på hur den ska se ut och fungera. Vi har gnuggat idéer tillsammans med andra och Petter Ljungberg på GoGently har tolkat och byggt. NU är Vattenspridaren redo för lansering, lagom till Världsvattendagen på söndag. HURRA!

Vattenspridaren är en liten interaktiv utställning som är tänkt att ambulera på bibliotek eller andra offentliga platser och bidra till kunskap om Agenda 2030 och locka till medskapande av en mer hållbar värld. Men den fysiska debuten kommer att låta vänta på sig. Vi satsar istället på:

DIGITAL FEST

Från söndag och hela nästa vecka kommer vi här på bloggen och i sociala medier presentera Vattenspridarens olika sidor!

Fast….varför vänta när vi kan fira Triss i Världsviktigt. Vi börjar redan idag med att fira Världsberättardagen och fortsätter imorgon med Världspoesidagen, såklart på tema Vatten.

Vatteninspiration

I höstas bjöd vi in personer med olika ingångar och kompetenser till ett labb för att tillsammans ta reda på hur Vattenspridaren skulle gestaltas. Inför labbet fick alla deltagare några uppgifter, bland annat att välja ett av delmålen i Mål 6, söka efter inspirerande exempel på hur någon annan (individ, företag, organisation) jobbat med att synliggöra delmålet. Vi fick in en rad olika exempel. Som en teaster, innan vi visar upp Vattenspridaren delar vi några av dem:

Rent dricksvatten
Nationalmuseum lyfte Petra Wadströms vattenrenare i utställningen Design Stories
Unicef lyfter fakta om brist på vatten

Vatten och poesi
Sustainable poetry
Actions in spotlight

Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
i Norrland har flera vattendrag återställts i projektet RemiBar

Vatten på mars
Huvuddelen av vattnet på Mars är fruset
https://www.esa.int/esearch?q=Water+drop

Visualisering av avlopp
Hur ser ett avlopp ut?

Agenda 2030 och de 17 Globala målen
Hans Rosling förklarar:

En sång om målen https://www.youtube.com/watch?v=jROMtdYjXgc

digitalt skapande för och med barn

I samarbete med Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling Region Västmanland gjorde Biblioteksutveckling Sörmland en dag i december för att tillsammans med bibliotekspersonal utforska och lära mer om olika digitala verktyg att använda för och tillsammans med barn på biblioteken. Både föreläsningar och minimässan som var full av olika exempel på digitalt skapande gav oss inspiration och idéer för att jobba kreativt med MIK (medie- och informationskunnighet) för barn.

Helsingborgs biblioteks robotklass

På biblioteken i Helsingborg pågår en hel del spännande verksamhet. Maria och Ronja därifrån berättade bland annat hur de jobbat på temat Ronja Rövardotter och tillsammans med barn skapat 360-film och en VR-upplevelse. Målen med verksamheten är tydligt formulerade. De siktar på att barn ska vara medskapare av verksamhetens innehåll och utveckling, att de ska ha tillgång till och kunna använda digitala medier, ta del av berättelser i olika format, skapa egna, utveckla sin litteracitet och förmåga att ta till sig olika uttrycksformer, reflektera kring källkritik och utveckla förhållningssätt till livet online, samarbeta med andra genom att prova, lära tillsammans och dela kunskap.

Se denna korta film om verksamheten på Helsingborgs bibliotek:  https://youtu.be/JNM785Z56qk

Linn Holmstedt från Uppsala bibliotek berättade dels om den rapport hon skrev för Regionbibliotek Stockholm och som hon gästbloggade om här, dels om nya spännande aktiviteter hon testat med barn och unga i sin nya roll. Bland annat om den sorteringshatt hon programmerade i Scratch inför ett Harry Potter-tema på höstlovet. Spana in den här: https://scratch.mit.edu/projects/337435605/

Cecilia Jalkebo, IKT-lärare i Eskilstuna, fullkomligt spottade ur sig tips på digitala verktyg att använda läsfrämjande syfte. Bland annat använder hon Mindmo eller Popplet för att skapa tankekartor eller gemensam dokumentation om läsningen med sina elever, Soctrative för fånga in svar på frågor digitalt om läsning, Canva eller PicCollage för att göra citatcollage kring böcker, Answergarden för att fånga in ord och skapa gemensamma ordmoln. Eller varför inte skapa spänning kring olika val med hjälp av Wheeldecide.

Del av dagen ägnades åt en minimässan där flera goda exempel på läsfrämjande verksamheter med digitala verktyg visades upp. Bland annat fanns Strängnäs med som visade hur de jobbat med sagostunder och Blue bots och Vingåker visade hur de jobbat med lokala berättelser i Storyspot. https://www.storyspot.io/sv/nyheter/skarpnacks-spoken-kommer-till-liv-i-storyspot/

Storyspot i Vingåker
MIK-brickan

För att knyta ihop alla delar av dagen och locka till reflektion kring digitalt läsfrämjande och ökad medie- och informationskunnighet fick varje deltagare en MIK-bricka att fylla i.