Makerspace i nya banor: intervju med Lo Claesson

Vilka är de främsta argumenten för att låta skapande ta plats på biblioteket? Vilket lärande kan ske på ett Makerspace? Och vilka verktyg är bra att ha?

Lo Claesson har precis kommit ut med sin nya bok Makerspace i nya banor och jag fick chans att ställa dessa frågor i en intervju. Och på kuppen lärde jag mig ett och annat om skärminspelningar :).

En inspelad intervju med Lo Claesson, författare till boken Makerspace i nya banor

Läs mer om boken här

Fem finfina kurser för skapande

Får den sociala isoleringen det att krypa i kroppen? Mota bort känslan och ge istället utlopp för skaparlust och tid att utforska nya digitala verktyg och tjänster. Här kommer fem kurser på Digiteket.se som jag tycker du ska spana in:

Digiteket – Skapa digitalt innehåll

  1. Fotoredigering i Photopea – ett gratis och bra alternativt till Photoshop
  2. Skapa snygga affischer i Canva
  3. Filma med din mobil – bra tips och tricks
  4. Texta dina filmer – enkelt sätt att göra dina filmer tillgängliga för fler
  5. Liveströmma – utmärkt att kunna för att nå användare som inte kan komma till biblioteket

Lycka till!

Från idé till användartest på fem dagar

Under en vecka i januari genomförde vi en innovationssprint tillsammans med Vingåkers bibliotek. Vi ville lära oss mer om metoden och samtidigt jobba fram något konkret som kan bidra till att öka biblioteksanvändares digitala kompetens.

Digitalt först är en nationell satsning som nu är inne på sitt tredje och sista år. Det har handlat om att höja den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal för att de i sin tur ska stå bättre rustade att möta allmänhetens behov och sprida kunskap vidare. Det är många som inte fullt ut kan ta del av de tjänster och verktyg som blir allt mer nödvändiga att kunna när fler företag och samhällstjänster flyttar ut på nätet. Det här är vi väl medvetna om, många kommer till biblioteken för att få hjälp med diverse teknik.

Med användaren i fokus

År ett och två i projektet har därför handlat mycket om att ge utrymme för lärande och förankra arbetet. Alla som jobbar på bibliotek idag måste med på det digitala tåget. Vi har nätverkat, träffats för att lära nytt tillsammans, delat erfarenheter och diskuterat den handledande rollen. Lärplattformen Digiteket har under perioden sett dagens ljus och är nu en plats för egen och gemensam förkovran.

Det sista året har vi siktet inställt på att försöka hitta fler vägar att nå allmänheten med kunskap som förenklar vardagen. Att den kompetens biblioteksmedarbetaren har inte bara finns NÄR frågorna kommer utan också kan användas på ett mer proaktivt sätt.

Mål och målgrupp

Med detta i åtanke bestämde vi oss för att testa en innovationssprint tillsammans med Vingåkers bibliotek. En innovationssprint är en veckas intensivt och väldigt strukturerat arbete med att utveckla och fördjupa en idé vidare till en prototyp att testa. Två personer från biblioteket bildade tillsammans med tre från oss på Biblioteksutveckling ett sprintteam och två personer från företaget Hello Future (en sprintledare och en designer) guidade oss igenom processen. Både nervöst och väldigt inspirerande att slänga sig ut i en process utan att från början veta vad som ska hända.

Teamet bestämde redan tidigt att vi ville skapa för målgruppen 65-plus utan större vana vid digitala verktyg. Och den övergripande sprintfrågan handlade helt enkelt om att nå målgruppen med något som ökar deras digitala kompetens.

Packa upp och snäva in

Hela den första dagen av sprinten handlade om att granska sprintfrågan ur flera olika vinklar. Vi bearbetade den bland annat genom att var och en formulera visionära ”Om två år…”-meningar som vi sedan gemensamt bakade ihop till en. Vi ställde oss sedan på kritikersidan och formulerade Hur-frågor, det vill säga vad behöver hända, uppfyllas, svaras på för att vi ska nå dit. Vi ringde en expert som varit med i projekt med liknande inriktning och frågade om erfarenheter, reflektioner och idéer. Svaren gav oss bra input när vi sedan formulerade Hur kan vi-frågor. Det var i det här skedet i processen som några saker blev väldigt tydliga. Som att trygghet är viktigt för lärande, att det ger en trygghet att lära sig tillsammans med någon annan. Att målgruppen har olika erfarenheter och befinner sig på olika nivåer var något vi också behövde ta hänsyn till. Att det som är roligt är lättare att ta till sig var en annan sak som blev tydligt i samtal med experten. Det är inte bara barn och unga som vill ha roligt. Vi ringade också in den lokala anknytningen som viktig, och att koppla det fysiska med det digitala. Det här blev lite av lackmus-papper vi hade med i hela processen för att veta om vi var på rätt väg.

Skissa och rösta

Till andra sprintdagen hade vi alla letat upp sidor och verktyg som inspirerat oss. Vi berättade i en så kallad Lightening Demo, om vad vi gillade med dem. Vad var det de hade som vi kunde dra nytta av? Bra att ha med in i skissar-fasen. Först en enkel övning för att testa att skissa på ett sätt där andra kan läsa av utan att förklaringar behövs. Sedan i rask takt tre egna idéer.

Flera av oss tyckte skissandet var svårt. Det tog lite tid att omforma tankar till något begripligt på papper. Samtidigt en viktig process då skissandet förutsätter att beslut måste fattas om utformning och innehåll. Varsin idé fick vi sedan sätta upp på väggen och dag tre började med en samlad idévernissage under tystnad. Efter att ha tittat igenom allas lösningar gick vi loss med färgprickar i en Heat Map-övning. Vi fick alltså rösta på vad vi gillade i varandras skisser. Först senare fick vi berätta om våra egna lösningar, om de tolkats rätt eller hur vi egentligen menat. Mycket i processen bygger på att allas idéer ska få komma fram och därför ges de egna tankarna tid först för att i senare skede byggas på med de andras idéer.

Några av våra skisser

Olika omgångar av röstning gav också en känsla av att gemensamma beslut fattades när vi behövde komma vidare. Vi nådde till slut fram till en kombination av två lösningar vi ville jobba vidare med. En idé om Digitala vänner i Vingåker, en slags matchmaking för att lära sig tillsammans på biblioteket, och en app med en karta över Vingåker där olika vardagliga digitala verktyg kan testas, som ett spel. Av dessa idéer gjorde vi en storyboard.

Prototypen

Dag fyra, en lugn dag för oss i sprintteamet men desto mer jobb för Hello Future som nu ägnade sig åt att skapa en prototyp av våra idéer. Prototypen blev i tre delar; ett formulär för att gå med i Digitala vänner i Vingåker, ett sms-meddelande om att en matchning finns för en träff på biblioteket, och ett ”spel” för att lära mer tillsammans på träffen.

Länk till prototypen.

Användarna

Det bästa på hela veckan var fredagens användartester. Fem Vingåkersbor över 65 år var inbokade att komma till biblioteket en timme för att testa vår prototyp. Vår designer mötte de när de kom, berättade vad som skulle hända och att deras åsikter var värdefulla för oss i vårt arbete. Vi andra satt i ett helt annat rum, såg hur personen navigerade på surfplattan och hörde samtal och resonemang. Vi skrev och noterade vad vi uppfattade i ett gemensamt dokument. Efter varje person summerade vi med att svara på hur väl det testpersonen gav uttryck för stämde med det vi ville uppnå. Var det lätt att förstå, var det roligt, var det ett innehåll som kändes relevant, var det en bra nivå, kunde det bidra till lärande och till att våga testa på riktigt? Deras klokskap gav många nya lärdomar.

Ord från en testperson

I stort sett har jag fått se vad jag hoppas att jag skulle få se. Att ge oss en digital utbildning på biblioteket! Tror att ni har hamnat rätt så rätt. Det är alldagliga uppgifter som man har nytta av.

Lärdomar och reflektioner

Det har nu gått en tid sedan sprinten och mycket har hänt. Vi har en pandemi i världen och människor över 70 ombeds vara hemma.  Att förmedla kunskaper så att de kan ställa om sina liv digitalt känns angelägnare än någonsin.

På det sättet var vi rätt ute i sprinten, innehållet uppfattades som relevant och vardagsnära av målgruppen, nyttiga saker att kunna. Kanske skulle vi i dag lägga till det här med digital kommunikation med tanke på den sociala avhållsamhet vi alla uppmuntras till. Delen av prototypen som byggde på att lära tillsammans med andra på fysiska träffar på biblioteket går för tillfället inte att genomföra. Konceptet Digitala vänner i Vingåker är något biblioteket ändå fortsätter att hitta former för.

Att använda spelifiering för att locka till lärande på ett roligt sätt verkar också vara framgångsrikt. De flesta av våra testpersoner tyckte att det var roligt när de förstod hur det gick till. En viktig lärdom är ändå att ordet spel inte lockade någon av våra användare. Vilka ord vi använder för att beskriva det vi gör har betydelse för hur höga trösklarna blir.

Innovationssprint som sammanhållen metod var väldigt givande. Det finns en tydlig gång och struktur vilket behövs i en process som i sig är lite otydlig. Även om vi i en sprint kommer fram till något konkret som testats i slutet av veckan är det egentligen bara början. Nu efteråt behöver våra kunskaper och erfarenheter processas vidare för att kunna bli ett färdigt digitalt verktyg. Samtidigt har det redan blivit något, flera idéer om innehåll och upplägg som kom fram under veckan har vidareutvecklats på Digidel-centret. Viktiga och ibland tysta kunskaper har förmedlats och relationer har stärkts med personer i målgruppen.  

En sprint är intensiv men det är bra att det ibland går snabbt, att beslut fattas och lite större kliv tas framåt för att ordentligt testa en tes. Först när den är testad går det att veta hur bra den var och vad som krävs för att den ska bli ännu bättre. Nu är jag sugen på att sprinta vidare!

Vill du veta mer så delar jag gärna hela sprintrapporten!

#Vattenspridaren – här är den!

Denna vecka – en vattenvecka på bloggen. Olika delar av #Vattenspridaren har visats under veckan för att uppmärksamma Agenda 2030 och bibliotekens roll. Vi längtar efter en tid då den kan stå i en publik miljö, nyfikna som vi är på hur den kommer att tas emot och användas.

Ett filmklipp som visar och beskriver #Vattenspridaren

Hör gärna av er till oss om ni vill vara värdar för #Vattenspridaren under hösten. Marika och Victoria

Hur kan bibliotek arbeta med Agenda 2030?

Victoria och Marika resonerar tillsammans om hur bibliotek kan arbeta med Agenda 2030 utifrån arbetet med #Vattenspridaren genom att sicksack-skriva en text. Texten har uppdaterats löpande under en dag!

1 Marika

“Bibliotek har en viktig roll, de kan inspirera till kunskap och vara kopplingen mellan det lokala och det globala”

Inför vårt vattenlabb i höstas, när vi tillsammans med andra formade idéer kring Vattenspridarens utformning, intervjuade jag Malin Denninger som är WASH advisor på Röda korset i Stockholm. Hon hjälpte oss att ringa in vad vi står inför när det gäller rent vatten i världen. Det är hennes ord jag lånat här ovan, ord som stärkte mig i det här projektet. Vi i Sverige har obegränsat med vatten i kranen och det är först när det tillfälligt är avstängt som vi blir varse hur mycket vatten vi verkligen använder. Det är svårt att tänka sig in i ett liv utan den bekvämligheten. Jag hoppas att frågorna på Vattenspridaren väcker tankar och att skapandet/formulerandet som vi uppmuntrar till bidrar till viljan att veta mer om läget i världen och känslan av att vi alla kan göra skillnad. 

2 Victoria

Vad betyder vatten för oss och för världen? Det blev en av grunderna i #Vattenspridaren. En annan ingång är vad bibliotek kan betyda för Agenda 2030. Vi tänker att Agenda 2030 behöver synas i bibliotekens fysiska rum. Därför valde vi att bygga något fysiskt som kan finnas i biblioteksrummet. Något som knyter an till sådant som biblioteken tillgängliggör och erbjuder. Böckerna. Program. Bibliotekspersonalen. Kunskapen. Kreativiteten.

3 Marika

“70-80% av hjärnans förståelse av omvärlden finns kopplad till våra händer” hörde jag nyligen på en kurs som utmynnade i att vi fick bygga vår organisations digitala strategi i Lego. Det är en spännande tanke! Att det i skapandet ligger en styrka att begripliggöra det abstrakta. Ibland kommer tanken först, ibland kommer tanken ikapp när händerna fått jobba först. Beslut fattas snabbt och intuitionen är högst närvarande. Konstruktioner och idéer testas, byggs på, görs om och utvecklas vidare. Och när din idé blir synlig för mig kan jag bidra.

Kortleken #Vattenspridaren

Till Vattenspridaren har vi gjort en kortlek. På varje kort finns en text och en uppmaning att göra något som att skriva, söka, rita eller skapa. Och i Verktygslådan finns material att jobba med. All text finns på fem språk: arabiska, engelska, finska, somaliska och svenska. Ladda gärna ner korten här nedan. De har licens CC-BY-NC-SA.

Framsidan på kortleken

4 Victoria

När skapande, idéer och berättelser förenas skapar vi sammanhang. Om vi väljer en annan vinkel än vad som känns som den mest självklara kan kanske också något oväntat ske i dig eller något nytt hända. Det är därför vi valde att fokusera på vatten. Vad händer om bibliotekets uppdrag tolkas via en vattenlins?

Under vecka 13 gör vi en digital lansering av #Vattenspridaren – en flerspråkig berättar- och skaparlåda. Den kan beskrivas som en interaktiv utställning som är tänkt ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser. #Vattenspridaren är också en konversation om bibliotek och Agenda 2030.

#Vattenspridaren – När saknade du vatten senast?

I väntan på möjligheter att genomföra den fysiska lanseringen av #Vattenspridaren ägnar vi oss åt digital lansering. Idag om att berätta sina minnen och skapa smarta lösningar.

Jag minns inte när jag saknade vatten senast. Minns du? Det jag minns är hur saknad känns.

Minnen skapar vi genom hela livet. Och att minnas kan vara både glädjefullt och tungt. Om vi sätter ord på både det svåra och det fina kanske det blir lättare? Eller i alla fall mindre ensamt?

#Vattenspridaren är en fysisk representation av ett förhållningssätt som handlar om samskapande, kreativitet och skapande. Där vi kan mötas och uttrycka oss.

Så vad betyder saknad för dig? Hur skulle du göra en berättelse om törst? Vill du skriva ett brev till någon? Dina idéer, dina ord, din förtvivlan, ditt hopp.

Illustration. En en rund jord med blåa vattendrag.
Skiss av en jordglob till ena sidan av #Vattenspridaren. Design av Petter Ljungberg.

I den vattenlabb som vi genomförde i höstas fick alla som deltog ta med exempel på hur andra hade gjort för att synliggöra de globala målen. Någon tipsade om att Nationalmuseum lyfte Petra Wadströms vattenrenare i utställningen Design Stories. Hur funkar saker? Det är också något vi lyft in i #Vattenspridaren – för vi behöver nog vara många som försöka skapa smarta lösningar.

En av tio berättelser om om design och utmaningar från utställningen Design Stories. 

Under vecka 13 gör vi en digital lansering av #Vattenspridaren – en flerspråkig berättar- och skaparlåda. Den kan beskrivas som en interaktiv utställning som är tänkt ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser. #Vattenspridaren är också en konversation om bibliotek och Agenda 2030.

#Vattenspridaren – Vem bestämmer över vattnet?

Det finns en viss mängd rent vatten i världen.
Den är inte jämlikt fördelad.

Del av Vattenspridaren

Flera länder i världen delar vattendrag och är därför beroende av varandra när det gäller tillgång till rent vatten. Vatten kan leda till konflikt, men också till lösningar och samarbeten.

🔊 Jag är floden och floden är jag
2017 fick Whanganuifloden på Nya Zeeland juridisk status, likt en människa. Vetenskapsradion har gjort ett inslag om floden och hur det västerländska juridiska systemet, där naturen ses som resurs, kan förenas med mauriernas syn på floden som en levande varelse som äger sig själv.

#Vattenspridaren – Var hämtar du vatten?

Vi presenterar och kommenterar den fysiska #Vattenspridarens sidor och innehåll på olika sätt under vår digitala lansering! Idag om kartor över tillgång till vatten, kampanjen #SafeHands och att ha vatten i kranen.

🖌 Hur skulle du rita en karta som visar hur tillgång till vatten ser ut på olika platser? Dela din bild med andra, och ta del av andras bilder. Fundera över vad era kartor visar.

Illustration. Ett vattenglas med vatten. Vattnet är blått.
Skiss av ett vattenglas till ena sidan av #Vattenspridaren. Design av Petter Ljungberg.

Jag tänker på – medan jag söker mer information om rent vatten, om tillgång, om människors liv – hur mycket jag uppskattar att komma hem och dricka kallt vatten från kranen. Ta en dusch. Tvätta händerna. Men också att jag ändå inte riktigt förstår vattens värde i min vardag. Jag tar det för givet flera gånger om dagen.

Den där kartan. Undra hur jag ritar min bild av världen?

Tvätta händerna med en dans!

Apropå världen och tillgång till vatten. Det där med att tvätta händerna har aktualiserats väldigt mycket på sistone (ja, på grund av coronaviruset och den pandemi vi befinner oss i). På bussar och i reklampauser visas en enkel informationsfilm om hur du ska göra. Tvål. Varmt vatten. Minst 20 sekunder.

#SafeHands är WHOs kampanj för hur viktigt det är att vi tvättar händerna i kampen mot smittspridning.

#SafeHands – har du antagit tvätta händerna-utmaningen? Det har dykt upp otaliga filmer där människor tvättar händerna. Gärna till tonerna av någon låt. Eller som dans på Tiktok. Kreativitet är en väg till förändring.

Du behöver också ha möjligheten att tvätta händerna i vardagen. Alla behöver det. Den möjligheten bidrar till att vi kan nå många av de globala målen. Det har betydelse inte minst för vår hälsa.

Vatten är livsviktigt. Det är vad det handlar om.

Under vecka 13 gör vi en digital lansering av #Vattenspridaren – en flerspråkig berättar- och skaparlåda. Den kan beskrivas som en interaktiv utställning som är tänkt ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser. #Vattenspridaren är också en konversation om bibliotek och Agenda 2030.

#Vattenspridaren – Snurra Agenda 2030-hjulet!

193 länder har gemensamt kommit fram till 17 Globala mål för hållbar utveckling. Men målen hänger naturligtvis samman.

Utgå från Mål 6, rent vatten och sanitet och snurra Agenda 2030-hjulet som du kommer till via länken http://wheelofnames.com/kzs-x8m.

Vilket mål hamnade du på?
Fundera gärna tillsammans med någon hur detta mål hänger samman med rent vatten. Skriv en kommentar eller i dina sociala medier med #vattenspridaren.

Agenda 2030-hjulet
Agenda 2030-hjulet på Vattenspridaren

Victoria lånar Svensk biblioteksförenings instagramkonto

Victoria lånar Svensk biblioteksförenings instagram-konto under 23-29 mars 2020.

Veckan blir inte riktigt som den var tänkt. Hur den blir får du se om du följer Svensk biblioteksförening instagram!

Skärmdump av en selfie på Svensk biblioteksförenings instagram.
Följ Victoria på Svensk biblioteksförening instagram den här veckan!

Varje vecka är det en ny gäst som delar sin vardag, och den här veckan är det Victoria som lånar kontot. Marika och resten av gänget på Biblioteksutveckling Sörmland bidrar såklart också med material och idéer. Vi har digital lansering av #Vattenspridaren så Victoria och Marika vill definitivt prata vatten, bibliotek, Agenda 2030 och kreativitet under veckan. Häng med!

Under vecka 13 gör vi en digital lansering av #Vattenspridaren – en flerspråkig berättar- och skaparlåda. Den kan beskrivas som en interaktiv utställning som är tänkt ambulera mellan bibliotek och andra mötesplatser. #Vattenspridaren är också en konversation om bibliotek och Agenda 2030.